حرارتی ۰٫۴ HMMS-۳۲K

مشخصات کنتاکت کمکی : ندارد حفاظت - نوع قطعه : کلید حرارتی بازه جریان : 0.2...

بیشتر بخوانید...

بیمتال ۲۸ الی ۳۴ HGT

بیمتال (رله حرارتی) HGT 40K شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: بی متال جریان: 28 تا 34 آمپر جهت کنتاکتور: 25تا 4...

بیشتر بخوانید...

بیمتال ۲۴ الی ۳۲ HGT

بیمتال (رله حرارتی) HGT 40K شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: بی متال جریان: 24 تا 30 آمپر جهت کنتاکتور: 25تا 4...

بیشتر بخوانید...

بیمتال ۱۸ الی ۲۴ HGT

بیمتال (رله حرارتی) HGT 40K شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: بی متال جریان: 18 تا 24 آمپر جهت کنتاکتور: 25تا 4...

بیشتر بخوانید...

بیمتال ۱۲ الی ۱۸ HGT

بیمتال (رله حرارتی) HGT 40K شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: بی متال جریان: 12 تا 18 آمپر جهت کنتاکتور: 25تا 4...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۱۰۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 100 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۸۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 80 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۶۳

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 63 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۵۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 50 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۴۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 40 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۳۲

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 32 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۲۵

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 25 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۲۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 20 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۱۶

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 16 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۱۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 10 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...
بالا