کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۴۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 40 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۳۲

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 32 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۲۵

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 25 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۲۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 20 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۱۶

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 16 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۱۰

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 10 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۰۶

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 6 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۰۴

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 4 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

کلید مینیاتوری دو پل HiBD C۰۲

شرکت سازنده: هیوندای نوع دستگاه: کلید مینیاتوری  دو پل جریان: 2 آمپر قدرت قطع : 6ka تیپ: B.C کاربرد: موتوری و ر...

بیشتر بخوانید...

لامپ ۸۰ امیران

بیشتر بخوانید...

لامپ ۶۰ امیران

بیشتر بخوانید...

لامپ ۵۰ امیران

بیشتر بخوانید...

لامپ ۴۰ امیران

بیشتر بخوانید...
بالا